+ ♡ + เวลาเจองานหนัก
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาส ในการ เตรียมพร้อม สู่ความ เป็น มืออาชีพ
+ ♡ + เวลาเจอปัญหาซับซ้อน 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้าง ปัญญา ได้อย่างวิเศษ
+ ♡ + เวลาเจอความทุกข์หนัก 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิด ทักษะ ในการ ดำเนินชีวิต
+ ♡ + เวลาเจอนายจอมละเมียด

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตน ให้เป็น คนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
+ ♡ + เวลาเจอคำตำหนิ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์ มหาสมบัติ
+ ♡ + เวลาเจอคำนินทา 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็น คน ที่มีความหมาย
+ ♡ + เวลาเจอความผิดหวัง 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้าง ภูมิคุ้มกัน ให้กับชีวิต
+ ♡ + เวลาเจอความป่วยไข้ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การเตือน ให้เห็นคุณค่า ของการ รักษาสุขภาพ ให้ดี
+ ♡ + เวลาเจอความพลัดพราก

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของ การรู้จักยืนหยัด ด้วยตัวเอง
+ ♡ + เวลาเจอลูกหัวดื้อ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ ที่แท้จริง
+ ♡ + เวลาเจอแฟนทิ้ง

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิต มีโอกาสพานพบ
+ ♡ + เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พยานว่า ไม่มีใคร ได้ทุกอย่าง ดั่งใจหวัง
+ ♡ + เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตตา ของชีวิต และสรรพสิ่ง
+ ♡ + เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม
+ ♡ + เวลาเจอคนเลว

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่างของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์
+ ♡+ เวลาเจออุบัติเหตุ 

ให้บอกตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่า จงอย่าประมาทซ้ำอีก เป็นอันขาด
+ ♡ + เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบ ที่ว่า ‘มารไม่มี บารมีไม่เกิด’
+ ♡ + เวลาเจอวิกฤต 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม ‘ในวิกฤต ย่อมมีโอกาส’
+ ♡ + เวลาเจอความจน 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาส ให้เรา ได้ต่อสู้ชีวิต
+ ♡ + เวลาเจอความตาย 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิต มีความสมบูรณ์

 🙂 WEONE WEONE POWER 

เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีรายได้เดือนละ 1 แสน/เดือน อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 13:00 น. ลงทะเบียน Line ID : @weone